UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.296.2020 Wniosek - nagrody wypłacone pracownikom"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty25
3 Marzec22
4 Kwiecień23
5 Maj25
6 Czerwiec36
7 Lipiec19
8 Sierpień12
9 Wrzesień29
10 Październik34
11 Listopad19
12 Grudzień13