UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.295.2020 Wniosek - wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty25
3 Marzec28
4 Kwiecień18
5 Maj18
6 Czerwiec30
7 Lipiec14
8 Sierpień11
9 Wrzesień30
10 Październik28
11 Listopad19
12 Grudzień3