UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r., "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec11
4 Kwiecień3
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik13
11 Listopad20
12 Grudzień2