UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.294.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty26
3 Marzec24
4 Kwiecień19
5 Maj19
6 Czerwiec33
7 Lipiec18
8 Sierpień16
9 Wrzesień30
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0