UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/459/20 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie „Zakładu Budynków Komunalnych IV” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przez „Zakład Budynków Komunalnych I” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty7
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0