UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 367 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień9
10 Październik17
11 Listopad18
12 Grudzień0