UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 28.09.2020"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec20
4 Kwiecień25
5 Maj15
6 Czerwiec17
7 Lipiec14
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0