UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 27.01.2020"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec19
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0