UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.288.2020 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec27
4 Kwiecień18
5 Maj19
6 Czerwiec32
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień29
10 Październik28
11 Listopad21
12 Grudzień0