UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.283.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty22
3 Marzec24
4 Kwiecień17
5 Maj19
6 Czerwiec28
7 Lipiec21
8 Sierpień10
9 Wrzesień24
10 Październik26
11 Listopad18
12 Grudzień5