UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Głowackiego 27, 27A, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty32
3 Marzec17
4 Kwiecień28
5 Maj13
6 Czerwiec19
7 Lipiec14
8 Sierpień13
9 Wrzesień18
10 Październik23
11 Listopad29
12 Grudzień4