UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży wraz z gruntem na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym i jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie do racjonalnej obsługi budynku."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec19
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0