UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 359 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 248 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Standardów Dostępności dla Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj14
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień12
10 Październik15
11 Listopad16
12 Grudzień0