UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty57
3 Marzec80
4 Kwiecień30
5 Maj31
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0