UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Kultury 16 czerwca 2020"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty20
3 Marzec21
4 Kwiecień18
5 Maj23
6 Czerwiec25
7 Lipiec17
8 Sierpień14
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0