UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 01.10-22.10.2020"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec18
4 Kwiecień17
5 Maj9
6 Czerwiec20
7 Lipiec8
8 Sierpień15
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0