UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 355 z dnia 1 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty8
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj15
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik17
11 Listopad14
12 Grudzień4