UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.278.2020 Wniosek - roszczenia o zwrot nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty24
3 Marzec24
4 Kwiecień17
5 Maj20
6 Czerwiec29
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień29
10 Październik29
11 Listopad17
12 Grudzień0