UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.276.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na terenach stanowiących lasy"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty44
3 Marzec32
4 Kwiecień30
5 Maj29
6 Czerwiec39
7 Lipiec21
8 Sierpień22
9 Wrzesień37
10 Październik50
11 Listopad28
12 Grudzień11