UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.275.2020 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty29
3 Marzec30
4 Kwiecień32
5 Maj25
6 Czerwiec41
7 Lipiec24
8 Sierpień14
9 Wrzesień33
10 Październik33
11 Listopad20
12 Grudzień0