UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 351 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień4
9 Wrzesień19
10 Październik20
11 Listopad10
12 Grudzień1