UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 350 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj17
6 Czerwiec13
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień10
10 Październik27
11 Listopad14
12 Grudzień6