UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.272.2020 Wniosek - rozwiązania cyfrowe oferowane przez urząd"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty26
3 Marzec23
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec33
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień24
10 Październik37
11 Listopad16
12 Grudzień0