UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.270.2020 Wniosek - postępowanie na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty24
3 Marzec25
4 Kwiecień17
5 Maj19
6 Czerwiec32
7 Lipiec20
8 Sierpień11
9 Wrzesień28
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0