UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.269.2020 Wniosek - umowa ze spółką Remondis oraz harmonogran odbioru odpadów"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty41
3 Marzec26
4 Kwiecień28
5 Maj22
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień32
10 Październik30
11 Listopad16
12 Grudzień0