UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.263.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty33
3 Marzec30
4 Kwiecień34
5 Maj34
6 Czerwiec34
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0