UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Kultury - 21.01.20"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty12
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec13
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0