UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.266.2020 Wniosek - kopia decyzji"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty23
3 Marzec25
4 Kwiecień21
5 Maj18
6 Czerwiec29
7 Lipiec17
8 Sierpień8
9 Wrzesień33
10 Październik23
11 Listopad14
12 Grudzień5