UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.262.2020 Wniosek - wyborcy"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty24
3 Marzec20
4 Kwiecień20
5 Maj16
6 Czerwiec34
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień30
10 Październik32
11 Listopad22
12 Grudzień8