UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 337 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach projektu "Bezpieczny MOF""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień15
5 Maj9
6 Czerwiec13
7 Lipiec6
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik17
11 Listopad12
12 Grudzień1