UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 na realizację usługi polegającej na dostawie sprzętu pływającego do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF""
Rok:
1 Styczeń34
2 Luty34
3 Marzec28
4 Kwiecień31
5 Maj24
6 Czerwiec31
7 Lipiec23
8 Sierpień14
9 Wrzesień22
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0