UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 na realizację usługi polegającej na dostawie sprzętu pływającego do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF""
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty2
3 Marzec6
4 Kwiecień25
5 Maj12
6 Czerwiec23
7 Lipiec19
8 Sierpień30
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0