UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.259.2020 Wniosek - koszty funkcjonowania urzędu"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty35
3 Marzec27
4 Kwiecień22
5 Maj26
6 Czerwiec33
7 Lipiec18
8 Sierpień13
9 Wrzesień35
10 Październik38
11 Listopad19
12 Grudzień0