UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 335 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec18
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień13
10 Październik19
11 Listopad6
12 Grudzień0