UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.257.2020 Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty31
3 Marzec25
4 Kwiecień31
5 Maj26
6 Czerwiec42
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień36
10 Październik35
11 Listopad20
12 Grudzień11