UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7, znajdującego się na poddaszu budynku w klatce Orkana 5, położonego przy ul. Mochnackiego 4/ Orkana 5."
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty39
3 Marzec20
4 Kwiecień18
5 Maj11
6 Czerwiec20
7 Lipiec16
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0