UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 46, znajdującego się na poziomie piwnic budynku nr 2, położonego przy ul. Żiżki."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty21
3 Marzec16
4 Kwiecień18
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień14
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0