UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.254.2020 Wniosek - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty42
3 Marzec39
4 Kwiecień29
5 Maj18
6 Czerwiec35
7 Lipiec23
8 Sierpień16
9 Wrzesień32
10 Październik44
11 Listopad24
12 Grudzień0