UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 4 września 2020r."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec22
4 Kwiecień18
5 Maj15
6 Czerwiec18
7 Lipiec17
8 Sierpień10
9 Wrzesień16
10 Październik24
11 Listopad15
12 Grudzień2