UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o I licytacji pojazdów WML JS22, NO 60788, NO 9183T"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty20
3 Marzec17
4 Kwiecień11
5 Maj17
6 Czerwiec27
7 Lipiec15
8 Sierpień6
9 Wrzesień14
10 Październik32
11 Listopad16
12 Grudzień0