UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 328 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marii Pierczyńskiej - nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie do pełnienia zastępstwa"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty12
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0