UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.249.2020 Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty29
3 Marzec25
4 Kwiecień28
5 Maj27
6 Czerwiec56
7 Lipiec20
8 Sierpień19
9 Wrzesień39
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0