UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.247.2020 Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty31
3 Marzec31
4 Kwiecień30
5 Maj26
6 Czerwiec41
7 Lipiec23
8 Sierpień15
9 Wrzesień32
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0