UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 09.09-30.09.2020"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty19
3 Marzec24
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec26
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień15
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0