UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 325 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik17
11 Listopad12
12 Grudzień9