UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 323 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę systemu Audio Wideo jako wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. BEZPIECZNY MOF"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień3