UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.246.2020 Wniosek - powierzchnia użytkowa lokalu ul. Leśna"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty28
3 Marzec23
4 Kwiecień19
5 Maj18
6 Czerwiec29
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień23
10 Październik21
11 Listopad19
12 Grudzień0