UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.244.2020 Wniosek - obiekt posiadający laboratoria badawcze"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty28
3 Marzec26
4 Kwiecień26
5 Maj26
6 Czerwiec35
7 Lipiec17
8 Sierpień11
9 Wrzesień28
10 Październik39
11 Listopad19
12 Grudzień0