UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.243.2020 Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty27
3 Marzec26
4 Kwiecień23
5 Maj25
6 Czerwiec35
7 Lipiec16
8 Sierpień12
9 Wrzesień28
10 Październik31
11 Listopad14
12 Grudzień0