UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 321 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty12
3 Marzec25
4 Kwiecień14
5 Maj11
6 Czerwiec22
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad20
12 Grudzień0