UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.241.2020 Wniosek - dzierżawa działek"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty29
3 Marzec26
4 Kwiecień24
5 Maj26
6 Czerwiec34
7 Lipiec15
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0